# کودکان

کودکان رفتارهای هوشمندانه(Smart) را یاد می گیرند بدون آنکه بدانند چه میدانند.

  بررسی جدید بیانگر آنست که کودکان خردسال شواهدی از رفتار قابل انعطاف و هوشمندانه در اوان زندگی--اگرچه واقعا نمیدانند چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید